BİLGİ GÜNCELLEME ONLINE İŞLEMLER
BİLGİ GÜNCELLEME ONLINE İŞLEMLER

Faturamı Nasıl Okurum?

Tesisat No
Tesisat numarası tüketim noktasına ve sayaca verilmiş tüketici (abone) numarasıdır.
Sözleşme Hesap No
Sözleşme hesap numarası olup sözleşmeye ilişkin cari hesap müşteri numarasıdır.
Tekil Kodu
Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan münhasır kayıt kodudur.
Abone Grubu / Tüketici Tipi
Müşterinin enerji kullanırken gerçekleştirdiği tüketimin fiyatlandırıldığı tarife grubudur.
Dönem
Faturanın oluşturulduğu yıl ve ayı gösteren bilgidir.
Sonraki Okuma Dönemi
Sayacın okumasının yapılacağı bir sonraki yıl ve ayı gösteren bilgidir.
Vergi Dairesi
Vergi mükellefi müşterilerin hizmet aldığı vergi dairesidir.
Vergi No / T.C. No
Abone/tesisat sahibine ait vergi numarası ve T.C Kimlik numarasıdır.
Sayaç Bilgileri
Abone/tesisata bağlı sayacın marka, seri no, çarpan, demand vb. gibi teknik ana veri bilgileridir.
Sayaç Seri No
Tesisatta takılı olan aktif sayaca ait seri numara bilgisidir.
Sayaç Marka / Tip
Tesisatta takılı olan aktif sayaca ait marka bilgisidir.
Tüketim Bilgileri
Faturalamaya esas tüketimlerin bilgilerini içeren verilerdir.
İlk Endeks
Faturalamaya esas tüketimin ilk okuma tarihindeki değeridir.
Son Endeks
Faturalamaya esas tüketimin son okuma tarihindeki değeridir.
Çarpan
Tüketim hesabı için ilk ve son endeks arasındaki farkın çarpıldığı katsayıdır.
Tüketim
Faturalama hesabı için kullanılacak olan toplam tüketim verisidir.
Aktif (kWh)
İlk endeks ile son endeks arasındaki fark ile çarpan değeri çarpıldığında elde edilen tüketimdir.
Gündüz (kWh)
Sayacın Gündüz (06.00-17.00) üzerinden tüketimidir.
Puant (kWh)
Sayacın Puant (17.00-22.00) üzerinden tüketimidir.
Gece (kWh)
Sayacın Gece (22.00-06.00) üzerinden tüketimidir.
Demand / Max. Demand
Sayacın ay içerisinde çektiği maksimum gücü gösteren değerdir.
Fatura Bilgileri
Faturalama hesabı için kullanılacak olan toplam tutar verileridir.
Ek Tüketim
Herhangi bir nedenden dolayı ilave ya da tenzil tüketim verisidir.
Birim Fiyat (TL)
Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kWh karşılığı tüketimlerin TL değerini hesaplamak için kullanılan değerdir.
Gerilim Trafo Oranı
Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.
Akım Trafo Oranı
Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.
Cari Yıl Tüketim
İçinde bulunulan takvim yılına ait tüketimlerdir. (kWh)
Önceki Takvim Yılı Tüketim
Bulunulan takvim yılından bir önceki takvim yılına ait tüketimlerdir. (kWh)
Günlük Ortalama Tüketim
Faturalanan tüketimin faturanın okuma gün sayısına oranıdır.
İlk Okuma Tarihi
Faturalamaya esas tüketimin başlangıç tarihidir.
Son Okuma Tarihi
Faturalamaya esas tüketimin bitiş tarihidir.
Tebliğ Tarihi
Faturanın sayaç mahalline bırakıldığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi
Faturada yer alan ödenecek tutarın gecikme alınmadan ödenebileceği son tarihtir.
KDV Matrahı
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği, KDV hesaplaması yapılacak tüm bedeller toplamıdır.
KDV
Müşterinin faturasında yer alan aktif enerji bedeli ile sistem kullanım bedelleri (reaktif, dağıtım bedeli, güç vs.) vergi fonları üzerinden alınan 3065 sayılı kanun kapsamında alınan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarıdır.
Fatura Tutarı
Enerji tüketimine ilişkin hesaplanan tüm kalemlerin vergi/fon dahil tutarıdır.
Güvence Bedeli
Kullanım yerinin değişmesi ve / veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere alınan bedeldir. Faturalarda Damga Vergisi hariç olarak yer almaktadır.
Müşteri Alacağı
Faturalarda hesaplanan değerler sonrasında sonraki faturalardan mahsuplaşılacak değeri ifade eden bedeldir.
Muhtelif Tenzil / İlave
Müşterilere muhtelif sebeplerden yansıtılan ilave / tenzil tahakkuk ya da tahsilat değerleridir.
Önceki Aydan Devir / Sonraki Aya Devir
Faturanın ödemesinin kolay yapılabilmesi için alınan yuvarlama bedelidir.
Ödenecek Tutar
Fatura tutarına eklenen ya da çıkarılan tüm bedellerden kalan, ödenmesi gereken tutarı ifade etmektedir.
Tesisat No Sözleşme No Tekil Kodu Abone Grubu Dönem Sonraki Okuma Dönemi Sayaç Okuma Birimi Tüketici Tipi Aktif Endüktif Kapasitif Demand Vergi Dairesi Vergi No / TC No Sayaç Seri No Sayaç Marka İlk Endeks Son Endeks Çarpan Tüketim Sayaç Bilgileri Tüketim Bilgileri Aktif (Sol Menü) Gündüz Puant Gece Endüktif (Sol Menü) Kapasitif (Sol Menü) Demand (Sol Menü) Fatura Bilgileri Tüketim Ek Tüketim Birim Fiyat Max. Demand Gerilim Trafo Oranı Akım Trafo Oranı Cari Yıl Tüketim Önceki Takvim yılı Tüketim Günlük Ort. Tüketim İlk Okuma Tarihi Son Okuma Tarihi Tebliğ Tarihi Son Ödeme Tarihi Kdv Mahratı Kdv Fatura Tutarı Güvence Bedeli Müşteri Alacağı Muhtelif Tenzil Önceki Aydan Devir Sonraki Aya Devir Ödenecek Tutar
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.